Chuyên đề bồi dưỡng HSG - Động Lực Học Vật rắn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Thư viện vật lý
Người gửi: Nguyễn Ngọc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:14' 06-04-2013
Dung lượng: 121.5 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN HỌC SINH GIỎI
PHẦN CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
Điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn
- Hệ lực bất kì tác dụng lên vật rắn tương đương với
+ Một tổng lực  đặt tại G
+ Một ngẫu lực
Điều kiện cân bằng tổng quát:
 = 0
= 0
v = 0, 
: tổng đại số các mômen đối với một trục quay bất kì
Phương pháp:
- Trình tự khảo sát
+ Xác định vật cân bằng cần khảo sát, thường là những vật chịu tác dụng của những lực đã cho và cần tìm
+ Phân tích lực tác dụng lên vật
+ Viết phương trình cân bằng

Giải hệ thống phương trình tìm ẩn


Bài tập:
Bài 1: Một thanh sắt dài AB = 1,5m khối lượng m = 3kg được
giữ nghiêng một góc trên mặt sàn ngang bằng một sợi dây BC
nằm ngang dài BC = 1,5m nối đầu trên B của thanh với một bức
tường thẳng đứng, đầu dưới A của thanh tựa lên mặt sàn.
Hệ số ma sát giữa thanh và mặt sàn bằng 
1, Góc nghiêng  phải có giá trị bao nhiêu để thanh có thể cân bằng
2, tìm các lực tác dụng lên thanh và khoảng cách OA từ đầu A của thanh đến góc tường khi  = 450. Lấy g = 10m/s2
Bài 2: Một vật A hình hộp khối luợng m = 50kg, có thiết diện thẳng là hình chữ nhật ABCD(cạnh AB = CD = a = 1m; BC = AD = b = 0,7m) được đặt trên sàn nhà sao cho mặt CD tiếp xúc với sàn
1, Tác dụng vào giữa mặt BC một lực theo phương nằm ngang.
Tìm giá trị củađể có thể làm vật bị lật.
Tìm hệ số ma sát giữa vật và sàn
2, Đặt lên sàn nhà vật B hình khối lập phương,
khối lượng m = 60kg, có thiết diện thẳng là hình
vuông ABCD, cạnh a = 1m, mặt CD tiếp xúc với sàn.
Tác dụng vào A một lực  hướng xuống sàn và hợp
với AB một góc = 300. hệ số ma sát giữa vật B và
sàn phải bằng bao nhiêu để vật không tịnh tiến trên
sàn nhà? Tìm giá trị nhỏ nhất của để có thể làm lật vật B. Lấy g = 10m/s2
Bài 3: Một vật hình trụ bằng kim loại có khối lượng m = 100kg, bán kính
tiết diện R = 10cm. Buộc vào hình trụ một sợi dây ngang có phương đi qua
trục hình trụ để kéo hình trụ lên bậc thang cao O1O2 = 5cm. Tìm độ lớn tối
thiểu của lực cần dùng để kéo dây. Lấy g = 10m/s2
ĐS: F 1732N


Bài 4: Thanh AB chiều dài l = 2m, khối lượng m = 3kg
a, Thanh được treo cân bằng trên hai dây tại I và
B như hình ; AI = = 25cm. Dựa trên điều kiện
cân bằng của vật rắn, tính các lực tác dụng lên thanh
b, Thanh được treo bằng một sợi dây ở đầu B, đầu A
tựa trên cạnh bàn.
Tính các lực tác dụng lên thanh khi thanh cân bằng, biết 300
ĐS: a, TI = 17, 14N, TB = 12,86N b, T = 15N, Fms = 7,5N, N = 13N
5: Người có trọng lượng P1 = 500N, đứng trên ghế treo trọng
lượng P2 = 300N như hình vẽ. Chiều dài AB = 1,5m. Hỏi người
cần kéo dây một lực bao nhiêu và đứng ở vị trí nào để hệ cân
bằng? Bỏ qua trọng lượng ròng rọc
ĐS: T = 200N, AC = 0,25m
Bài 6: Thang có khối lượng m = 20kg được dựa vào tường trơn nhẵn dưới góc
nghiêng Hệ số ma sát giữa thang và sàn là = 0,6
a, Thang đứng yên cân bằng, tìm các lực tác dụng lên thang nếu 450
b, Tìm các giá trị của ể thang đ